Holistische tandtechniek

De holistische tandheelkunde ziet het menselijk lichaam als complex systeem

Bio-materialen van ZIRKOON en PEEK

De holistische tandheelkunde ziet het menselijk lichaam als complex systeem, waarin afzonderlijke delen in wisselwerking met andere lichaamsdelen staan. Niets dient los van andere delen te worden beschouwd.

Als modern, innovatief tandlaboratorium voelen wij ons sterk verbonden met dit aspect. Al jaren zijn voor ons het gebruik van de juiste materialen, de perfecte procestechniek en de functionele diagnostiek uiterst belangrijk. Van een gebitsprothese mag verwacht worden dat hij goed verdragen wordt en ook heilzaam is. Een compleet netwerk van medisch specialisten en co-therapeuten ondersteunen ons in de holistische geneeskunde voor een gezonde patiënt.

Om deze reden gebruiken wij ook geen materiaalmix meer in het gevoelige mondmilieu, die belastend kan zijn. Van doorslaggevend belang is steeds vaker een metaalvrije gebitsprothese.

Om deze reden en uit blijvende verantwoordelijkheid tegenover de patiënt en het milieu werken wij mee in het wetenschappelijke netwerk van MZU e.V., Mensch-Zähne-Umwelt e.V. (officieel erkende wetenschappelijke vereniging voor onderzoek naar problemen met gebitsprotheses), voor biocompatibele gebitsprotheses met gebruik van langdurig-mondresistente materialen. Al onze materialen en procestechnieken zijn door Sabath-Dentalforschung getest, gecontroleerd en ZQN-gecertificeerd.

ZQN-Zertifizierter-Qualitäts-Nachweis (gecertificeerd-kwaliteits-bewijs), voor precies passende, homogene en biocompatibele gebitsprotheses.
Voor alle voor biocompatibele gebitsprotheses in aanmerking komende materialen hebben wij testlichamen als basis voor allergie- en materiaalincompatibiliteitstests. Wij stellen u onze testkoffer graag ter beschikking en sturen ook de speeksel- en weefselmonsters naar de bevoegde instituten, bv. naar Bremen, door. Een moderne en precieze analysemethode bij vermoeden van incompatibiliteit is de LTT-test, lymfocyten-transformatie-test, alleen in overleg met een arts.

Heisterkamp Zahntechnik Dentallabor Sonsbeck Ganzheitliche Zahntechnik
Heisterkamp Zahntechnik Dentallabor Sonsbeck Ganzheitliche Zahntechnik
Heisterkamp Zahntechnik Dentallabor Sonsbeck Ganzheitliche Zahntechnik
Heisterkamp Zahntechnik Dentallabor Sonsbeck Ganzheitliche Zahntechnik