Colofon

Heisterkamp Zahntechnik

Colofon

Gegevens conform § 5 TMG:
Heisterkamp Zahntechnik GmbH
Gildestraße 1
47665 Sonsbeck

Vertegenwoordigd door:
Volker Heisterkamp

Contact:
Telefonn: +49 - 28 38 - 27 05,
Fax: +49 - 28 38 - 14 55
E-mail: heisterkamp-zahntechnik@t-online.de

Inschrijving in register:
inschrijving in het handelsregister.
Rechtbank van registratie: Amtsgericht Kleve
Registernummer: HRB 6692

BTW-nr.:
BTW-nummer conform §27 a Wet inzake omzetbelasting: DE 120284120

Toezichthouder:
Handwerkskammer Düsseldorf
Beroepsaanduiding: tandtechnicus
Bevoegde Kamer: Handwerkskammer Düsseldorf
Toegekend in: Duitsland
De volgende beroepsrechtelijke regelingen zijn van kracht: Wet op de Ordening van het handwerk (Handwerksordnung) in de versie zoals officieel meegedeeld op 24 september 1998 (BGBl. I pag. 3074, Duitse staatsblad, vert.) gewijzigd door art. 33 Sociaal Wetboek - Boek negen - (SGB IX) van 19-06-01 (BGBl. I pag. 1064). Verordening aangaande de beroepsanalyse en de exameneisen in het praktische en in het vaktheoretische deel van het vakexamen voor het tandtechnicusbedrijf van 27 februari 1980 (BGBl. I pag. 261). Wet op medicijnproducten (Medizinprodukte - MPG) van 2 augustus 1994 (BGBl. I pag. 1963), voor het laatst gewijzigd door artikel 1 van de wet van 13 december 2001 (BGBl. I pag. 3586).

Concept en uitvoering van de website:
Mediamus - Agentur für neue Medien - www.mediamus.de

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer)

Aansprakelijkheid voor inhoud
Als dienstaanbieder zijn wij volgens § 7 lid .1 TMG (Wet op informatie- en communicatiediensten) voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten verantwoordelijk. Volgens paragrafen 8 tot 10 TMG (Duitse Wet op informatie- en communicatiediensten) zijn wij als dienstaanbieder echter niet verplicht toezicht te houden op doorgegeven of opgeslagen informatie van derden of deze te onderzoeken op omstandigheden die op illegale activiteiten wijzen. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onverminderd van kracht. Een dienaangaande aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men weet heeft van een concrete wetsovertreding. Bij het bekend worden van desbetreffende wetsovertredingen wordt deze inhoud onmiddellijk verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, met inhoud waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij ook niet instaan voor deze inhoud van derden. Voor de inhoud van gelinkte website is telkens de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s worden op het moment dat de link wordt aangemaakt gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Onrechtmatige inhoud was op het moment dat de link werd aangemaakt niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is  zonder concrete aanwijzingen voor wetsovertredingen echter niet billijk. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij zulke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De door de exploitant van de website aangemaakte inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van commercieel gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor privaat, niet-commercieel gebruik. Voor zover inhoud op deze pagina niet door de exploitant werd aangemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks merken dat er inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht, verzoeken wij u dit aan ons mede te delen. Bij het bekend worden van schending van rechten zullen wij zulke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Auteursrecht foto’s

Eigene Bilder
AmannGirrbach
Dentalebilder.de

Fotolia:

(c) dariodv | fotolia.com | (Feuerwerk)

(c) dariodv | fotolia.com | (Feuerwerk)

(c) Rainer Albiez | fotolia.com | (Vulkanausbruch)

(c) Rainer Albiez | fotolia.com | (Vulkanausbruch)

(c) Marina Lohrbach | fotolia.com | (Ginko Blätter)

(c) Marina Lohrbach | fotolia.com | (Ginko Blätter)

(c) Glamy | fotolia.com | (Mann beißt in Erdbeere)

(c) Glamy | fotolia.com | (Mann beißt in Erdbeere)

(c) Irwilk | fotolia.com | (Yin und Yang Skulptur im Hyde Park London)

(c) Irwilk | fotolia.com | (Yin und Yang Skulptur im Hyde Park London)

(c) grawinkel | fotolia.com | (Rheinbrücke)

(c) grawinkel | fotolia.com | (Rheinbrücke)