Gegevensbescherming

Heisterkamp Zahntechnik

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming
De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften aangaande gegevensbescherming evenals deze privacyverklaring. Het gebruik van onze website is normaal gesproken zonder het opgeven van persoonsgebonden gegevens mogelijk. Voor zover op onze pagina’s persoonsgebonden gegevens (bijvoorbeeld naam, postadres of e-mail-adressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen erop, dat de overdracht van gegevens op internet (bv. bij het communiceren via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics
Deze website gebruikt mogelijkheden van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie aangemaakte gegevens over uw gebruik van deze website worden in de regel aan een server van Google in de USA doorgestuurd en daar opgeslagen.

In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen en om overige met het gebruik van de website en het internetgebruik samenhangende diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet aan andere gegevens van Google worden gekoppeld.

U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het vastleggen van door het cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google blokkeren, indien u de onder de volgende link beschikbare browserplugin downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browserplugin kunt u op deze link klikken, om de registratie door Google Analytics op deze website voortaan te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Indien u uw cookies wist, dient u opnieuw op de link te klikken.

Inlichtingen, wissen, blokkeren
U hebt te allen tijde het recht op gratis inlichtingen over uw opgeslagen persoonsgebonden gegevens, de herkomst en ontvangers daarvan en het doel van de gegevensverwerking evenals een recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hiertoe alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgebonden gegevens kunt u zich te allen tijde op het in het impressum opgegeven adres tot ons wenden.

Cookies
De internetpagina’s gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade op uw computer aan en bevatten tevens geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer worden bewaard en die uw internetbrowser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”. Zij worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen, tot u deze wist. Deze cookies maken het ons mogelijk uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies slechts in afzonderlijke gevallen toestaan, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten evenals het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Server-logfiles
De provider van deze pagina’s verzamelt en registreert automatisch informatie in zogenaamde server-logfiles, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Het gaat om:

  • browsertype/ browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostname van de computer die toegang zoekt
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn niet tot bepaalde personen te herleiden. Een koppeling van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats. Wij behouden ons het recht voor, deze gegevens achteraf te controleren, wanneer wij concrete aanwijzingen voor illegaal gebruik ontvangen.

Contactformulier
Wanneer u ons via het contactformulier een aanvraag doet toekomen, zullen wij uw opgegeven gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens t.b.v. de verwerking van uw aanvraag en voor het geval er verdere vragen zijn bij ons opslaan. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.